inwestycje strategie

Strategia Olimpijska – jakie fundusze wybrać aby spać spokojnie?

Napisane przez Adam

Uwaga: materiał przygotowany wyłącznie dla osób, które ustaliły profil inwestora (można go pobrać tutaj) ponieważ określenie udziału funduszy w portfelu inwestycyjnym ma charakter indywidualny i podejmowanie decyzji inwestycyjnych
w oparciu o błędne założenia może mieć negatywne konsekwencje finansowe.

Zgodnie ze Strategią Olimpijską należy wybrać 5 funduszy, które posiadają potencjał wzrostów oraz inwestują posiadane środki w różny sposób na różnych rynkach. Odnosząc się do sugestii osób, które dołączyły do społeczności MyBogaci.pl – (dołącz i Ty!) – przedstawione fundusze będą dotyczyły polisy inwestycyjnej Generali serii Omni Profit.

Ważne! Poniższa analiza dotyczy części bezpiecznej portfela inwestycyjnego.

Jak określić ryzyko?

Zakładam, że ryzyko portfela będzie wynosiło 5%. Oznacza to, że od momentu zakupu jednostek danego funduszu będę monitorował jego notowania
i w przypadku spadku jego wartości o 5% (liczonego od ostatniego maksymalnego wskazania) złożę dyspozycję sprzedaży. Sprzedaż w polisie polega na zakupie jednostek innego funduszy, czyli w tym przypadku kupię fundusze pieniężne lub gotówkowe. Aby zdjąć z barków moich Czytelników konieczność codziennego śledzenia notowań i wykresów wspomnianych funduszy będę – w sytuacji kryzysowej – publikował wpis informujący o zmianie portfela Strategii Olimpijskiej społeczności MyBogaci.pl

Jakie fundusze wybrać?

Analizując informacje na temat funduszy, które włączam do portfela inwestycyjnego społeczności MyBogaci.pl szukałem przede wszystkim potwierdzenia możliwości wygenerowania przyzwoitych zysków
przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Fundusze, które wybrałem (w nawiasie wynik za ostatnie 3lata) to:

  • CEE Corporate Bonds Fund (+12,35%)
  • Novo Obligacji Przedsiębiorstw (+8,75%)
  • Skarbiec Lokacyjny (+11,44%)
  • UniObligacji Aktywny (+18,42%)
  • Templeton Global Total Return Fund (13,16%)

wyniki-bezpieczne

 

Dla polisy Generali serii Omni Profit udział procentowy funduszy w części bezpiecznej oraz podział (alokacja) nowej składki wygląda następująco:

mybogaci-portfel_niskiego_ryzyka

Co to oznacza dla inwestora?

Jeśli wynik testu na ustalenie profilu inwestora wskazuje, iż należy 100% środków lokować w fundusze bezpieczne to w takiej sytuacji wszystkie posiadane środki należy przenieść na w/w fundusze (operacja: przeniesienie środków)
oraz dodatkowo zmienić alokację nowej składki (operacja: podział składki). Udział procentowy każdego z funduszy będzie wynosił 20% portfela inwestycyjnego.

Jeśli wynik testu na ustalenie profilu inwestora wskazuje, iż należy 50% środków lokować w fundusze bezpieczne to w takiej sytuacji połowę posiadanych środków należy przenieść na w/w fundusze (operacja: przeniesienie środków)
oraz dodatkowo zmienić alokację nowej składki (operacja: podział składki). Udział procentowy każdego z funduszy będzie wynosił 10% portfela inwestycyjnego.

Aby skutecznie monitorować moment kiedy należy zmienić fundusze najlepiej uważnie śledzić wpisy na blogu. Na początku każdego miesiąca będę też publikował wpis podsumowujący opisywaną strategię. Jeśli masz pytania najlepiej kontaktuj się ze mną poprzez formularz kontaktowy.
Razem budujemy zysk! A+

O autorze

Adam

Napisz komentarz