inwestycje strategie

Turcja – szansa czy zagrożenie dla funduszów akcji?

Napisane przez Adam

 

Uwaga: materiał przygotowany wyłącznie dla osób, które ustaliły profil inwestora (można go pobrać tutaj) ponieważ określenie udziału funduszy w portfelu inwestycyjnym ma charakter indywidualny i podejmowanie decyzji inwestycyjnych
w oparciu o błędne założenia może mieć negatywne konsekwencje finansowe.

Zgodnie ze Strategią Olimpijską należy wybrać 5 funduszy, które posiadają potencjał wzrostów oraz inwestują posiadane środki w różny sposób na różnych rynkach. Odnosząc się do sugestii osób, które dołączyły do społeczności MyBogaci.pl – (dołącz i Ty!) – przedstawione fundusze będą dotyczyły polisy inwestycyjnej Generali serii Omni Profit.

Ważne! Poniższa analiza dotyczy części akcyjnej portfela inwestycyjnego.

Turecka powtórka z historii, dlaczego?

Każdy rynek posiada charakterystyczne cechy, o których powinny pamiętać inwestorzy. Rynki narodowe, o czym wspominałem w pierwszym  artykule
o Strategii Olimpijskiej (przeczytaj tutaj) narażone są między innymi na różne ryzyka polityczne. Próba zamachu stanu w Turcji jest jednym z przykładów.
Czy oznacza to, że turecka gospodarka jest od tej pory słabsza? Czy ma niższy potencjał? Czy gwałtownie skurczyły się lokalne rynki zbytu? W mojej opinii nic się nie zmieniło. Ale każda gwałtowna zmiana na rynku daje powody
dla profesjonalnych inwestorów wyprzedaży akcji. W ten sposób realizują osiągnięte już zyski i zabezpieczają się przed dalszymi stratami. Potem możemy obserwować zachowania stadne, tzw. efekt tłumu: kolejni inwestorzy widząc spadające ceny akcji panicznie wyprzedają swoje aktywa. Ich działania sprawiają, że ceny akcji spadają jeszcze bardziej.


Tak w praktyce działa prawo popytu i podaży

wielu sprzedawców + niewielu kupujących = niskie ceny


Kolejnym etapem w działaniach profesjonalnych inwestorów jest dokładna analiza sytuacji i podjęcie świadomych decyzji odnośnie inwestowania na danym rynku. Często okazuje się, że sytuacja kryzysowa, która miała miejsce staje się doskonałą szansą inwestycyjną. Spójrzmy na historyczne wyniki funduszu akcji tureckich będącego w ofercie polisy inwestycyjnej Generali serii Omni Profit – Parvest Equity Turkey:

turcja-szansa-czy-zagrozenie

Warto zwrócić uwagę na:

  • bardzo szybkie spadki notowań
  • wzrosty notowań po każdej głębszej korekcie

Czy można wykorzystać aktualną sytuację?

Każdy inwestor powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie ważąc potencjalne ryzyko, możliwe szanse oraz indywidualny profil inwestora. Analizując dane z rynku tureckiego zdecydowałem włączyć fundusz turecki
do portfela inwestycyjnego społeczności MyBogaci.pl zakładając następujące kolejne kroki:

  • rozważyć wycofanie się z inwestycji jeżeli fundusz zanotuje spadek wartości na poziomie -5%
  • rozważyć wycofanie się z inwestycji jeżeli fundusz zanotuje wzrost wartości na poziomie +15%

Co to oznacza dla inwestora?

Inwestycja w fundusze akcyjne ma charakter dynamiczny dlatego
przed rozpoczęciem inwestycji w fundusze akcyjne portfel w całości składa się
z funduszy gotówkowych i pieniężnych (!).

Jeśli wynik testu na ustalenie profilu inwestora wskazuje, iż należy 100% środków lokować w fundusze akcyjne to w takiej sytuacji część posiadanych środków należy przenieść na wybrane fundusze (operacja: przeniesienie środków). Nowa składka w przypadku inwestycji regularnej (operacja: alokacja nowej składki) zakłada kupowanie wyłącznie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Udział procentowy każdego funduszu akcyjnego będzie wynosił docelowo 20% portfela inwestycyjnego. Pozostałe 80% portfela jest obecnie zarezerwowanych
na fundusze akcyjne i alokowane w funduszach niskiego ryzyka.

mybogaci-portfel_wysokiego_ryzyka

Jeśli wynik testu na ustalenie profilu inwestora wskazuje, iż należy 50% środków lokować w fundusze akcyjne to w takiej sytuacji połowę posiadanych środków należy zarezerwować na fundusze akcyjne. Z tej części należy część środków przenieść na wybrane fundusze (operacja: przeniesienie środków). Nowa składka w przypadku inwestycji regularnej (operacja: alokacja nowej składki) zakłada kupowanie wyłącznie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Udział procentowy każdego funduszu akcyjnego będzie wynosił docelowo 10% portfela inwestycyjnego. Pozostałe 90% portfela jest obecnie alokowane w funduszach niskiego ryzyka, z czego 40% jest  zarezerwowane na fundusze akcyjne.

Aby skutecznie monitorować moment kiedy należy zmienić fundusze najlepiej uważnie śledzić wpisy na blogu ponieważ cyklicznie będę publikował wpis podsumowujący opisywaną strategię a dodatkowo w sytuacjach kryzysowych będę umieszczał odpowiednią informację. Jeśli masz pytania najlepiej kontaktuj się ze mną poprzez formularz kontaktowy.
Razem budujemy zysk! A+

 

 

O autorze

Adam

Napisz komentarz