inwestycje strategie

USA vs Indie. A może i to i to?

Napisane przez Adam

Uwaga: materiał przygotowany wyłącznie dla osób, które ustaliły profil inwestora (można go pobrać tutaj) ponieważ określenie udziału funduszy w portfelu inwestycyjnym ma charakter indywidualny i podejmowanie decyzji inwestycyjnych
w oparciu o błędne założenia może mieć negatywne konsekwencje finansowe.

Zgodnie ze Strategią Olimpijską należy wybrać 5 funduszy, które posiadają potencjał wzrostów oraz inwestują posiadane środki w różny sposób na różnych rynkach. Odnosząc się do sugestii osób, które dołączyły do społeczności MyBogaci.pl – (dołącz i Ty!) – przedstawione fundusze będą dotyczyły polisy inwestycyjnej Generali serii Omni Profit.

Ważne! Poniższa analiza dotyczy części akcyjnej portfela inwestycyjnego.

Historyczne szczyty na Wall Street – czy to już koniec?

W opinii wielu ekspertów odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: „tak”. Argumentem, który za tym przemawia jest na przykład fakt, iż wielu inwestorów zacznie sprzedawać akcje aby zrealizować zyski co spowoduje spadek wartości notowań.


Tak w praktyce działa prawo popytu i podaży

wielu sprzedawców + niewielu kupujących = niskie ceny


Ale uważny i cierpliwy inwestor dostrzeże również szanse jaka pojawia się
w takim momencie. Chodzi nie tyle o rynek, ale o branżę. Fundusz BlackRock New Energy  inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów
w akcje spółek z sektora nowej energii. A tak wyglądają jego notowania
w perspektywie ostatniego roku:

blackrocknewenergy_codalej

Warto zwrócić uwagę na:

  • wzrost notowań od początku roku (niebieska linia)
  • lokalne korekty (żółte zaznaczenie)

Czy Indie to drugie Stany?

O tym, że rynek amerykański wpływa na inne rynki wiadomo od dawna. Jednym z takich rynków jest rynek indyjski. Jedną z sił napędowych Indii jest dobrze rozwinięty sektor usług telekomunikacyjnych, technologii informatycznych
i outsourcingu. Indie stanowią światową stolicę usług call center. Coraz więcej zagranicznych instytucji finansowych lokuje tam swoje centra rozliczeniowe m.in. Microsoft, Cisco i SAP.

indie_codalej

Warto zwrócić uwagę na:

  • wzrost notowań od początku roku (niebieska linia)
  • lokalne korekty (żółte zaznaczenie)
  • widoczną korelację z wykresem akcji amerykańskich

Czy można wykorzystać aktualną sytuację?

Każdy inwestor powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie ważąc potencjalne ryzyko, możliwe szanse oraz indywidualny profil inwestora. Analizując dane z rynku amerykańskiego w odniesieniu do branży z sektora nowych energii oraz rynku indyjskiego zdecydowałem włączyć te fundusze
do portfela inwestycyjnego Społeczności MyBogaci.pl zakładając następujące kolejne kroki:

  • rozważyć wycofanie się z inwestycji w dany fundusz jeżeli fundusz zanotuje spadek wartości na poziomie -5%
  • przesuwać punkt -5% dla każdego z funduszy do miejsca przyszłej korekty

Co to oznacza dla inwestora?

Inwestycja w fundusze akcyjne ma charakter dynamiczny dlatego
przed rozpoczęciem inwestycji w fundusze akcyjne portfel w 80% składał się
z funduszy gotówkowych i pieniężnych (!).

Jeśli wynik testu na ustalenie profilu inwestora wskazuje, iż należy 100% środków lokować w fundusze akcyjne to w takiej sytuacji część posiadanych środków należy przenieść na wybrane fundusze (operacja: przeniesienie środków). Nowa składka w przypadku inwestycji regularnej (operacja: alokacja nowej składki) zakłada kupowanie wyłącznie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Udział procentowy każdego funduszu akcyjnego będzie wynosił docelowo 20% portfela inwestycyjnego. Uwzględniając fundusz turecki, który już znajduje się w portfelu rezerwa na kolejne fundusze akcyjne wynosi 40% i jest alokowane w funduszach niskiego ryzyka.

mybogaci-portfel_wysokiego_ryzyka_082016

Jeśli wynik testu na ustalenie profilu inwestora wskazuje, iż należy 50% środków lokować w fundusze akcyjne to w takiej sytuacji połowę posiadanych środków należy zarezerwować na fundusze akcyjne. Z tej części należy część środków przenieść na wybrane fundusze (operacja: przeniesienie środków). Nowa składka w przypadku inwestycji regularnej (operacja: alokacja nowej składki) zakłada kupowanie wyłącznie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Udział procentowy każdego funduszu akcyjnego będzie wynosił docelowo 10% portfela inwestycyjnego. Pozostałe 70% portfela jest obecnie alokowane w funduszach niskiego ryzyka, z czego 20% jest  zarezerwowane na fundusze akcyjne.

Aby skutecznie monitorować moment kiedy należy zmienić fundusze najlepiej uważnie śledzić wpisy na blogu ponieważ cyklicznie będę publikował wpis podsumowujący opisywaną strategię a dodatkowo w sytuacjach kryzysowych będę umieszczał odpowiednią informację. Jeśli masz pytania najlepiej kontaktuj się ze mną poprzez formularz kontaktowy.
Razem budujemy zysk! A+

O autorze

Adam

Napisz komentarz