inwestycje strategie

Rynki wschodzące – kto chętny?

Napisane przez Adam

Uwaga: materiał przygotowany wyłącznie dla osób, które ustaliły profil inwestora (można go pobrać tutaj) ponieważ określenie udziału funduszy w portfelu inwestycyjnym ma charakter indywidualny i podejmowanie decyzji inwestycyjnych
w oparciu o błędne założenia może mieć negatywne konsekwencje finansowe.


Zgodnie ze Strategią Olimpijską należy wybrać 5 funduszy, które posiadają potencjał wzrostów oraz inwestują posiadane środki w różny sposób na różnych rynkach. Odnosząc się do sugestii osób, które dołączyły do społeczności MyBogaci.pl – (dołącz i Ty!) – przedstawione fundusze będą dotyczyły polisy inwestycyjnej Generali serii Omni Profit.


Ważne! Poniższa analiza dotyczy części akcyjnej portfela inwestycyjnego.


Rynki wschodzące szansą dla inwestorów?

Emerging Markets to – cytuję z Wikipedii –  określenie używane w stosunku
do niektórych regionów świata ze względu na ich charakterystyczne cechy rozwoju gospodarczego i aktywności rynków finansowych. W pojęciu tym mieszczą się wszystkie państwa, które znalazły się na drodze od gospodarki rozwijającej się do gospodarki rozwiniętej. Przykładowymi rynkami wschodzącymi są Chiny, Indie, Malezja czy kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje te z reguły cechują się szybkim wzrostem gospodarczym oraz dużym poziomem inwestycji (choć nie zawsze jest to regułą), dlatego też stają się atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału (szczególnie na rynkach papierów wartościowych, z których zazwyczaj można uzyskać wyższe stopy zwrotu.
Czy zatem w obecnej sytuacji rynkowej rynki wschodzące są szansą
dla inwestorów? W mojej opinii tak – jeśli zwrócimy szczególną uwagę na to,
na jakich rynkach i w jakie branże inwestuje pieniądze dany fundusz.

Dlaczego Fidelity Emerging Markets Fund?

Fundusz inwestuje większość swoich środków w branże, które w ostatnim czasie cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów:

 • sektor wyższych dóbr konsumpcyjnych,
 • sektor finansowy,
 • sektor technologii informacyjnych.

Fundusz inwestuje większość swoich środków w takich krajach jak:

 • Republika Południowej Afryki,
 • Chiny,
 • Indie,
 • Hongkong.

Jeśli do powyższej analizy dołożymy jeszcze odpowiedni moment zakupowy
(tuż po lokalnej korekcie) to w mojej opinii warto dołączyć fundusz Fidelity Emerging Markets do portfela Społeczności MyBogaci.pl. A tak wyglądają jego notowania w perspektywie ostatniego roku:

mybogaci02092016fem

Warto zwrócić uwagę na:

 • wzrost notowań od początku roku (niebieska linia)
 • lokalne korekty (żółte zaznaczenie)

Czy można wykorzystać aktualną sytuację?

Każdy inwestor powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie ważąc potencjalne ryzyko, możliwe szanse oraz indywidualny profil inwestora. Analizując dane z rynków azjatyckich, Afryki subsaharyjskiej i Ameryki Łacińskiej, w które w większości inwestuje wspomniany fundusz (prawie 80%) uważam,
że fundusz stanowi ciekawą propozycję dla świadomych inwestorów. Zakładam przy tym kolejne kroki:

 • rozważyć wycofanie się z inwestycji w dany fundusz jeżeli fundusz zanotuje spadek wartości na poziomie -5%
 • przesuwać punkt -5% dla każdego z funduszy do miejsca przyszłej korekty

Co to oznacza dla inwestora?

Inwestycja w fundusze akcyjne ma charakter dynamiczny dlatego
przed rozpoczęciem inwestycji w fundusze akcyjne portfel w 40% składał się
z funduszy gotówkowych i pieniężnych (!).

Jeśli wynik testu na ustalenie profilu inwestora wskazuje, iż należy 100% środków lokować w fundusze akcyjne to w takiej sytuacji część posiadanych środków należy przenieść na wybrane fundusze (operacja: przeniesienie środków). Nowa składka w przypadku inwestycji regularnej (operacja: alokacja nowej składki) zakłada kupowanie wyłącznie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Udział procentowy każdego funduszu akcyjnego będzie wynosił docelowo 20% portfela inwestycyjnego. Uwzględniając fundusze, które już znajdują się w portfelu rezerwa na kolejne fundusze akcyjne wynosi 20% i jest alokowana w fundusz niskiego ryzyka.

mybogaci-portfel_wysokiego_ryzyka_02092016

Jeśli wynik testu na ustalenie profilu inwestora wskazuje, iż należy 50% środków lokować w fundusze akcyjne to w takiej sytuacji połowę posiadanych środków należy zarezerwować na fundusze akcyjne. Z tej części należy część środków przenieść na wybrane fundusze (operacja: przeniesienie środków). Nowa składka w przypadku inwestycji regularnej (operacja: alokacja nowej składki) zakłada kupowanie wyłącznie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Udział procentowy każdego funduszu akcyjnego będzie wynosił docelowo 10% portfela inwestycyjnego. Pozostałe 60% portfela jest obecnie alokowane w funduszach niskiego ryzyka, z czego 10% jest  zarezerwowane na fundusz akcyjny.

Aby skutecznie monitorować moment kiedy należy zmienić fundusze najlepiej uważnie śledzić wpisy na blogu ponieważ cyklicznie będę publikował wpis podsumowujący opisywaną strategię a dodatkowo w sytuacjach kryzysowych będę umieszczał odpowiednią informację. Jeśli masz pytania najlepiej kontaktuj się ze mną poprzez formularz kontaktowy.
Razem budujemy zysk! A+

O autorze

Adam

Napisz komentarz