inwestycje strategie

Inwestycja w rytmie samby..

Napisane przez Adam

Uwaga: materiał przygotowany wyłącznie dla osób, które ustaliły profil inwestora (można go pobrać tutaj) ponieważ określenie udziału funduszy w portfelu inwestycyjnym ma charakter indywidualny i podejmowanie decyzji inwestycyjnych
w oparciu o błędne założenia może mieć negatywne konsekwencje finansowe.


Zgodnie ze Strategią Olimpijską należy wybrać 5 funduszy, które posiadają potencjał wzrostów oraz inwestują posiadane środki w różny sposób na różnych rynkach. Odnosząc się do sugestii osób, które dołączyły do Społeczności MyBogaci.pl – (dołącz i Ty!) – przedstawione fundusze będą dotyczyły polisy inwestycyjnej Generali serii Omni Profit.


Ważne! Poniższa analiza dotyczy części akcyjnej portfela inwestycyjnego.


Dlaczego Templeton Latin America Fund?

Widoczne odbicie cen surowców w ostatnim czasie oraz ogólna poprawa w sektorze finansowym pozwala mieć nadzieję na przełamanie, odpowiedzialnego za kryzys finansowy w Brazylii, impasu politycznego. Jeśli powyższe warunki utrzymają się dłużej to będą miały znaczący wpływ na wzrost aktywów lokowanych nie tylko w Ameryce Łacińskiej ale także w całej grupie BRIC.  Dla mniej wtajemniczonych śpieszę z wyjaśnieniem, że BRIC to grupa państw, której nazwę nadali analitycy banku inwestycyjnego Goldman Sachs, a w skład której wchodzą 4 państwa: Brazylia, Rosja, Indie i Chiny.

Fundusz, który zamierzam włączyć do portfela Społeczności MyBogaci.pl inwestuje ponad 70% swoich środków w Brazylii i Meksyku w branże, które w obecnej sytuacji gospodarczej na świecie mają duże szanse na atrakcyjne wzrosty. Są to:

  • sektor finansowy
  • sektor dóbr podstawowych ,
  • sektor surowcowy.

Zgodnie z przyjętą zasadą, że inwestujemy w dany fundusz w momencie tuż po lokalnych spadkach proszę zobacz jak wyglądają notowania w perspektywie ostatniego roku:

latin

Warto zwrócić uwagę na:

  • wzrost notowań od początku roku (niebieska linia)
  • lokalne korekty (żółte zaznaczenie)

Czy można wykorzystać aktualną sytuację?

Każdy inwestor powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie ważąc potencjalne ryzyko, możliwe szanse oraz indywidualny profil inwestora. Analizując dane ze światowych rynków oraz perspektywy wzrostu cen surowców  uważam, że fundusz stanowi ciekawą propozycję dla świadomych inwestorów. Zakładam przy tym kolejne kroki:

  • rozważyć wycofanie się z inwestycji w dany fundusz jeżeli fundusz zanotuje spadek wartości na poziomie -5%
  • przesuwać punkt -5% dla każdego z funduszy do miejsca przyszłej korekty

Co to oznacza dla inwestora?

Inwestycja w fundusze akcyjne ma charakter dynamiczny dlatego przed rozpoczęciem inwestycji w fundusze akcyjne portfel w 20% składał się z funduszy gotówkowych i pieniężnych (!).

Jeśli wynik testu na ustalenie profilu inwestora wskazuje, iż należy 100% środków lokować w fundusze akcyjne to w takiej sytuacji część posiadanych środków należy przenieść na wybrane fundusze (operacja: przeniesienie środków). Nowa składka w przypadku inwestycji regularnej (operacja: alokacja nowej składki) zakłada kupowanie wyłącznie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Udział procentowy każdego funduszu akcyjnego będzie wynosił docelowo 20% portfela inwestycyjnego. Uwzględniając fundusze, które już znajdują się w portfelu okazuje się, że brak w nim obecnie miejsca na inne fundusze. Pojawi się ono w sytuacji kiedy przynajmniej jeden z posiadanych przez nas funduszy spadnie poniżej naszego progu alarmowego, co spowoduje uwolnienie części kapitału na dalsze inwestycje.

mybogaci-portfel_wysokiego_ryzyka_17032017

Jeśli wynik testu na ustalenie profilu inwestora wskazuje, iż należy 50% środków lokować w fundusze akcyjne to w takiej sytuacji połowę posiadanych środków należy zarezerwować na fundusze akcyjne. Z tej części należy część środków przenieść na wybrane fundusze (operacja: przeniesienie środków). Nowa składka w przypadku inwestycji regularnej (operacja: alokacja nowej składki) zakłada kupowanie wyłącznie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Udział procentowy każdego funduszu akcyjnego będzie wynosił docelowo 10% portfela inwestycyjnego. Pozostałe 50% portfela jest obecnie alokowane w funduszach niskiego ryzyka. W części akcyjnej brak obecnie miejsca na inne fundusze. Pojawi się ono w sytuacji kiedy przynajmniej jeden z posiadanych przez nas funduszy spadnie poniżej naszego progu alarmowego, co spowoduje uwolnienie części kapitału na dalsze inwestycje.

Aby skutecznie monitorować moment kiedy należy zmienić fundusze najlepiej uważnie śledzić wpisy na blogu ponieważ cyklicznie będę publikował wpis podsumowujący opisywaną strategię a dodatkowo w sytuacjach kryzysowych będę umieszczał odpowiednią informację. Jeśli masz pytania najlepiej kontaktuj się ze mną poprzez formularz kontaktowy.
Razem budujemy zysk! A+

O autorze

Adam

Napisz komentarz